მთავარი
ბიზნესის წარმატებისთვის!
ყველაფერი იწყება ურთიერთობით !
წარმატება  სწორი ურთიერთობით!
UPის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური/PR თქვენი წარმატების სამსახურში !
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პროფესია დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროს მცოდნე სპეციალისტებზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. ამიტომ ტრენინგის მიზანია,