მთავარი
PR VC პოპულარობა

PR VC პოპულარობა, UP-ისხელმძღვანელის ინტერვიუ -edu.aris.ge-ს თან

საზოგადოებასთან ურთიერთობის არასწორად წარმართვა, ბევრად უფრო დამაზიანებელია, ვიდრე ამის საერთოდ არ გაკეთება. მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან პოპულარული თემაა პოლიტიკა, თუმცა პოლიტიკური პიარი ან ნულოვანია

ქვიზი- ღირს თუ არა "პიარობა" ?!

PR-ი,  ის რაც ბევრს გონია რომ ადვილია და  შეუძლია აკეთოს,  სინამდვილეში საკმაოდ რთულია და ძალიან  ცოტაა PR - პროფესიონალიც.

ეს სახალისო ქვიზი edu.aris.ge -სთვის UP-ის ხელმძღვანელმა

PR მენეჯმენტის კურსი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი - IBSU ტრეინინგ ცენტრი , ტრენერი - სალომე მახარაძე

რეგისტრაციის დასრულებამდე დარჩა ორი დღე!