მთავარი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის პროფესია დღითიდღე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად, ამ სფეროს მცოდნე სპეციალისტებზე მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. ამიტომ ტრენინგის მიზანია,
IBSU-ს ტრეინინგ ცენტრი &   UP

IBSU-ს ტრეინინგ ცენტრის კიდევ ერთი კურსი დასრულდა!  სერტიფიკატები მსმენელბს სალომე მახარაძემ გადასცა.   UP-ის ხელმძღვანელმა

ბიზნესის წარმატებისთვის!
ყველაფერი იწყება ურთიერთობით !
წარმატება  სწორი ურთიერთობით!
UPის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური/PR თქვენი წარმატების სამსახურში !