საზოგადოებასთან ურთიერთობა

საზოგადოებრივი ურთიერთობა გულისხმობს იმ პროცესების დაგეგმვასა და მართვას, რომელიც მოემსახურება დამკვეთის საქმიანობის სტრატეგიის განსაზღვრას, მისი ორგანიზაციის, პიროვნების, პროდუქციის ან პროექტის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესის გაჩენას, კეთილგანწყობისა და მხარდაჭერის მოპოვებას, იმიჯის შექმნას, მასზე ინფორმაციის გაცემას, მომხმარებელთან და სხვა შესაბამის აუდიოტორიასთან ურთიერთობის რეგულირებას.  

თქვენი ორგნიზაციის, კონკრეტული პიროვნების, პროდუქტის, მოვლენის ან პროექტის მიმართ საზოგადოებრივი კეთილგანწყობის მოპოვებისა  და ურთიერთობის რეგულაციისთვის შეგიძლიათ ისარებლოთ ჩვენი შემდეგი მომსახურებებით :

სრული სერვისი
სტრატეგიის შემუშავება
კომპანიის სტრატეგიის განხორციელება/შესრულება
მედიასთან ურთიერთობა
მედია აქტივობის ორგანიზება  
მედია პროდუქტის შექმნა ( მაგ. სტატია, რეპორტაჟი)
რეკლამის  განთავსება  
სოციალური ქსელები და ვებ- მომსახურება /მართვა
სოციალური კვლევები
ფოკუს ჯგუფები - შექმნა/კვლევა  
სპიკერატის მომზადება - სწავლება, კონკრეტული შემთხვევისთვის მომზადება
ბრიფინგების არეალის მომზადება
მომხმარებელთან ურთიერთობის სტანდარტიზაცია/შემუშავება/კონტროლი-კვლევა
14.07.2015

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0179 გრ.აბაშიძის 4
ტელეფონი : (+995) 571 70 30 30
ელ.ფოსტა: info@up.ge, up@up.ge
ვებ გვერდი: www.up.ge

Facebook